CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2021

Divendres, 5 de novembre de 2021 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 9 de novembre de 2021 a 2/4 de 8 del vespre.

El ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

Enllaç directe a l'emissió del Ple pel dimarts dia 9 a les 19:30h

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:

  • 1.1. Sessió ordinària de data 21 de setembre de 2021

2. Control dels òrgans de govern:

  • 2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.
  • 2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 20/2021 per transferència de crèdits.

4. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 21/2021 per transferència de crèdits.

5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 23/2021 per transferència de crèdits.

6. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 25/2021 per transferència de crèdits.

7. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de les piscines d’ús particular.

8. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació i de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.

9. Aprovació de l’avanç del pla especial de catàleg de masies i modificació puntual de POUM associada.

10. Moció que presenta ERC en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l’impost de la plusvàlua municipal.

11. Assumptes sobrevinguts.

12. Donar compte dels informes de gestió:

  • 12.1. Àrea de Servei a les Persones
  • 12.2. Àrea de Servei al Territori
  • 12.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació

13. Precs i preguntes.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 08.11.2021 | 16:11