CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 21 DE SETEMBRE DE 2021

Dilluns, 20 de setembre de 2021 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 21 de setembre de 2021 a 2/4 de 8 del vespre.

El ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

https://www.youtube.com/watch?v=SEFrtugG9fA

 

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:

  • 1.1.Sessió extraordinària de data 25 de maig de 2021
  • 1.2.Sessió ordinària de data 13 de juliol de 2021

2.Control dels òrgans de govern:

  • 2.1.Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.
  • 2.2.Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

3.Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 17/2021 per transferència decrèdits.

4.Modificació de delimitació cadastral de finca.

5.Assumptes sobrevinguts.

6.Donar compte dels informes de gestió:

  • 6.1.Àrea de Servei a les Persones
  • 6.2.Àrea de Servei al Territori
  • 6.3.Àrea de Gestió de Recursos i Governació

7.Precs i preguntes

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 21.09.2021 | 16:13