CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 19 DE GENER DE 2021

Dimarts, 12 de gener de 2021 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 19 de gener de 2021 a 2/4 de 8 del vespre.

El ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

https://youtu.be/1h8O-QZddyQ

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:

  1. Sessió ordinària de data 10 de novembre de 2020.
  2. Sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2020.

2. Control dels òrgans de govern:

  1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.
  2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

3. Aprovació inicial de la 1a Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Fonollosa

4. Aprovació inicial de la modificació de la numeració del carrer Joan Vergés del nucli de Canet de Fals

5. Encàrrec al mitjà propi d’aquest Ajuntament, la societat mercantil de capital públic Aigües de Manresa SA, de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable del municipi.

6. Sorteig del membres que hauran de formar les meses electorals de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

7. Assumptes sobrevinguts

8. Donar compte dels informes de gestió:

  1. Àrea de Servei a les Persones
  2. Àrea de Servei al Territori
  3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació

9. Precs i preguntes

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 20.01.2021 | 20:27