CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 13 DE JULIOL DE 2021

Dimarts, 13 de juliol de 2021 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 13 de JULIOL de 2021 a 2/4 de 8 del vespre.

El ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

https://www.youtube.com/watch?v=jarM0cSePRM

 

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:
  • 1.1. Sessió ordinària de data 11 de maig de 20212.
 • Control dels òrgans de govern:
  • 2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.
  • 2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
 • 3. Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Fonollosa sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
 • 4. Aprovació del Compte General exercici 2020.
 • 5. Adhesió al protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci de la comarca del Bages.
 • 6. Aprovació de les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts escolars municipals pels infants i adolescents de Fonollosa per al curs escolar 2021/2022.
 • 7. Modificació del règim de dedicació de membres corporatius. Núm.: 2021/252,Núm. Anotació Sortida: 865, Data Sortida: 09/07 /2021
 • 8. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2022.
 • 9. Assumptes sobrevinguts.
 • 10. Donar compte dels informes de gestió:
  • 10.1. Àrea de Servei a les Persones
  • 10.2. Àrea de Servei al Territori
  • 10.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació
 • 11. Precs i preguntes

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 13.07.2021 | 16:39