CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 12 DE JULIOL DE 2022

Diumenge, 10 de juliol de 2022 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el dimarts 12 de juliol a 2/4 de 8 del vespre, a la sala de plens de l'ajuntament.

El ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

https://www.youtube.com/watch?v=qS7BovG9BHA

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:

1.1. Sessió ordinària de data 10 de maig de 2022

1.2. Sessió extraordinària de data 14 de juny de 2022

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.

2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

3. Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost 2022.

4. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 12/2022 per incorporació de romanent.

5. Imposició de contribucions especials per a l’execució del “Projecte de consolidació de serveis d’un tram del carrer Santa Elena-Fonollosa”.

6. Modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics municipals.

7. Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts escolars municipals pels infants i adolescents de Fonollosa per al curs escolar 2022/2023.

8. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2023.

9. Aprovació del nomenament de representant del conjunt dels municipis accionistes al Consell d’Administració d’Aigües de Manresa S.A.

10. Assumptes sobrevinguts.

11. Donar compte dels informes de gestió:

11.1. Àrea de Servei a les Persones

11.2. Àrea de Servei al Territori

11.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació

12. Precs i preguntes.

 

 

Eloi Hernàndez i Mosella

Alcalde

Darrera actualització: 12.07.2022 | 16:21