CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DIA 10 DE MAIG DE 2022

Dimarts, 10 de maig de 2022 a les 09:30

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 10 de maig de 2022 a 2/4 de 8 del vespre.

El ple serà retransmès en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Fonollosa.

Enllaç directe a l'emissió del Ple pel dimarts dia 10 a les 19:30h

 

ORDRE DEL DIA

 1.  Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors: 
  • 1.1 Sessió ordinària de data 8 de març de 2022
  • 1.2 Sessió extraordinària de data 14 d'abril de 2022
 2. Control dels òrgans de govern:
  • 2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.
  • 2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
 3. Modificació de crèdit núm. 8/2022
 4. Modificació de crèdit núm. 9/2022
 5. Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica per a retribucions a càrrecs electes.
 6. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol.
 7. Assumptes sobrevinguts.
 8. Donar compte dels informes de gestió:
  • 12.1. Àrea de Servei a les Persones
  • 12.2. Àrea de Servei al Territori
  • 12.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació
 9. Precs i preguntes.

 

#juntsmillorem

Darrera actualització: 11.05.2022 | 15:52