CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT, DIMARTS 20 DE SETEMBRE

Dilluns, 19 de setembre de 2022 a les 00:00

La sessió serà retransmesa en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament. https://youtu.be/WKrsjpLRHO0

Es sessió ordinària del Ple de la Corporació que es celebrarà el proper 20 de setembre de 2022, a les 19.30 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia que s’indica a continuació:

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:
1.1. Sessió ordinària de data 12 de juliol de 2022
1.2. Sessió extraordinària urgent de data 26 de juliol de 2022

2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia i, si s’escau, la seva ratificació.
2.2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

3. Aprovació del Compte General exercici 2021

4. Aprovació de les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Bressol
Municipal Rexics de Fonollosa

5. Ratificació de l’acord d’adhesió als Principis ètics i les regles de conducta als
quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva
activitat.

6. Aprovació de la moció per a l’aprovació del manifest de l’acord social per
l’amnistia i l’autodeterminació.

7. Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel clima i l’energia

8. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Fonollosa.

9. Assumptes sobrevinguts.


10. Donar compte dels informes de gestió:
10.1. Àrea de Servei a les Persones
10.2. Àrea de Servei al Territori
10.3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació


11. Precs i preguntes.


Eloi Hernàndez i Mosella
Alcalde

 

La sessió del Ple serà retransmesa en directe al canal de Youtube de l’ajuntament de Fonollosa: https://youtu.be/WKrsjpLRHO0
En acabar, hi haurà Ple de participació ciutadana.

Darrera actualització: 19.09.2022 | 19:14