CONVOCATÒRIA A DOS PROCESSOS SELECTIUS (Administratiu/va a l'àrea de Servei a les Persones i Tècnic/a auxiliar a l'àrea de secretaria-alcaldia)

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament de Fonollosa ha aprovat la convocatòria del procés de selecció pel nomenament com a funcionari/a interí/na de:

  • Una plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure, amb destinació a l’àrea de serveis a les persones, fins a la cobertura definitiva de la plaça.
  • Una plaça de l’escala d’Administració especial, grup C, subgrup C1, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir la plaça de tècnic auxiliar de l’àrea de secretària-alcaldia, també fins a la cobertura definitiva de la plaça.

El termini per presentar les sol·licituds és del 26 de novembre fins el 16 de desembre.

 

* Preferiblement, s'aconsella presentar la sol·licitud i la documentació telemàticament, a través de l'apartat "Tramitar ara" al següent ENLLAÇ.  Al tràmit d'instància genèrica, cal adjuntar la Instància d'admissió a procés selectiu, juntament amb la resta de documentació requerida a les Bases de la convocatòria.

 

Consulta les bases i requisits de la convocatòria a l'enllaç de la dreta. Per qualsevol dubte o consulta, us podeu dirigir telefònicament a les oficines de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 20.11.2020 | 14:27