CONTRACTACIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA D'UN EDUCADOR/A O MESTRE/A PER A LA LLAR D'INFANTS.

Dimecres, 14 d'abril de 2021 a les 00:00

Per màxima urgència es requereix incorporar un/a educador/a o mestre/a per cobrir una substitució per baixa d’IT a la Llar d’infants municipal, i amb una incorporació immediata.

El termini per a la presentació de sol·licituds, atesa la urgència, serà de dos dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria a l’e-tauler.

Les sol·licituds per prendre part en el concurs s'han de formalitzar en un model normalitzat, disponible a la pàgina web de l'Ajuntament.

S'hauran de presentar al registre de l'Ajuntament.

  • Telemàticament adjuntant la sol·licitud i documentació a una instància general
  • Presencialment demanant cita prèvia a l'Ajuntament

 

A les instàncies s'hi adjuntarà la documentació següent:

  • Currículum vitae de l'aspirant
  • Fotocòpia del DNI o Fotocòpia del títol acadèmic.
  • Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Es valorarà experiència i formació.
Darrera actualització: 15.04.2021 | 11:04