CAMPANYA D’AUTORITZACIONS D’ACTIVITATS DE RISC D’INCENDI FORESTAL

Dimarts, 19 de març de 2024

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Les activitats amb risc d’incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic:
👉🏻  Formulari de sol·licitud d'activitat amb risc d'incendi forestal
 
Les següents activitats fetes per persones físiques o jurídiques que es duguin a terme *a menys de 500 metres de terreny forestal dins del seu municipi, necessiten el vist i plau de l’ajuntament:

  • Focs d’esbarjo (a terra, amb llenya o similars), carboneres a nivell particular, fogonet de gas en ruta fora de llocs permesos (del 15 de març al 15 d’octubre) 
  • Carbonet vegetal, fogó de gas, pirotècnia, correfocs, cercaviles, demostracions artístiques, castells de focs, Flama del Canigó, torxes, fogueres o falles, tallada d’arbres o altres generacions de restes en zones urbanes (del 15 de juny al 15 de setembre)

Finalment, us recordem que l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix tot l’any i a tot el territori: 

  • La crema de restes de jardineria 
  • La crema de restes forestals. Excepcionalment, l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles amb l’objecte de prevenir incendis forestals.
  • La crema de restes vegetals agrícoles (la llei dispensa d’aquesta prohibició a les petites explotacions agràries (explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica).
Darrera actualització: 19.03.2024 | 15:09