AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, convocatòria 2020

Dijous, 9 de setembre de 2021 a les 00:00

Finalitzades les obres de millora de la xarxa viària per la gestió forestal en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya.

 

Import atorgat 25.000€ (57% finançat per el DARP i el 43% restant per el FEADER).

Les actuacions puntuals realitzades són les següents:

 

 
  • Construcció de gual pavimentat amb conducció al camí del Junyent.
  • Construcció de gual pavimentat al camí forestal de la masia El Bosc.
  • Reconstrucció de gual formigonat amb conducció al camí de Can Oms.
 

 

 

 

 

 
   

DARP: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

FEADER: Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural

 

#juntsmillorem

 

Darrera actualització: 09.09.2021 | 17:32