L’ajuntament de Fonollosa aprova un pressupost de 2,1 milions d’euros pel 2018

Dijous, 11 de gener de 2018 a les 00:00

La despesa en serveis a les persones i les inversions, com les millores en la xarxa d’aigua, camins i via pública, o la rehabilitació del cor de l’església de les Torres de Fals, centren les prioritats municipals pel present exercici.

L’ajuntament de Fonollosa va aprovar inicialment la proposta de pressupost presentada per l’equip de Govern municipal en el ple ordinari de 10 de gener. El pressupost ascendeix a un total de 2.095.016,42€ (89.000€ menys que el de l’any anterior), i es caracteritza per centrar-se en la despesa de serveis a les persones (el 29,12%), i les obres públiques i serveis (34,33%).

 

A nivell d’ingressos, el pressupost està marcat per una disminució dels impostos directes, ja que s’han congelat la majoria d’impostos per aquest any 2018. Per contra, incrementen els ingressos per transferències corrents i de capital (que són les aportacions d’altres administracions i les subvencions concedides).

 

Així, es mantenen els percentatges de despesa de les àrees d’acció social, educació, cultura i turisme, joventut i esports, i salut pública.

 

Les inversions reals ascendeixen a 580.000 € (subvencionades majoritàriament per la Diputació i la Generalitat) i contenen les següents actuacions:

  • Millores sanitaris i de qualitat a pous i dipòsits de la xarxa d’aigua municipal: 193.150 €
  • Rehabilitació del cor de l’església de les Torres de Fals: 150.000 €
  • Pavimentació camí entre Boixeda i Cal Màrius: 49.735 €
  • Pavimentació camí d’accés a Fals: 34.000 €
  • Arranjament paviment carrers Església i Santa Elena de Fonollosa: 47.575 €
  • Reparació cobertes Escola de Fonollosa: 53.223 €
  • Adequació Fàbrica i casa unifamiliar: 39.000 €
  • Altres inversions (maquinària, instal·lacions i estris; parcs i jardins; i mobiliari piscina): 12.700 €.

 

Cal destacar que, a part de les actuacions pressupostades en aquesta anualitat, n’hi ha d’importants que se  n’ha iniciat la tramitació el 2017, que seran incorporades i executades el present, per valor de 427.000 € més, com són la rehabilitació de la piscina municipal, i la construcció de la sala polivalent municipal a Canet de Fals.

 

Finalment, hi ha un increment del 4% de la despesa en administració, governació, comunicació i transparència, principalment associada a la consolidació d’alguns llocs de treball fruit de la relació de llocs de treball aprovada l’any passat, i l’execució d’un programa de transparència.

 

En quant a l’estat del deute, aquest disminueix fins al 27% (quan el 2017 era del 32%).

 

El pressupost va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern (Junts-ERC) i l’abstenció del PDeCAT. Ara serà exposat al públic per un termini de 15 dies, i quedarà automàticament aprovat en cas de no presentar-se al·legacions.

Darrera actualització: 11.01.2018 | 17:09