AJUTS PELS CASALS D'ESTIU MUNICIPALS.

Quin cost té:

De franc

Qui pot sol·licitar-ho:

L’ajut va adreçat als nens i nenes de 3 a 16 anys, empadronats al municipi de Fonollosa, les famílies dels quals es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica de conformitat amb els criteris establerts a les bases.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  A la sol·licitud de l’ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

  1) Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar.
  2) Llibre de família.
  3) Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar.
  a. 1a. Opció:
  • Si es troba ocupat laboralment nòmines i contracte de treball.
  • Si no està ocupat laboralment: certificat de l’import de la prestació per
  desocupació emès l’Oficina de Treball (OTG): pensions, renda mínima
  d’inserció, pensions no contributives, etc.
  • En cas d’estar a l’atur i no rebre cap prestació: certificat de l’Oficina de
  Treball (OTG).
  b. 2a. Opció: Treballadors autònoms: última declaració trimestral IRPF
  4) Carnet de família nombrosa (si s’escau).
  5) Certificat de reconeixement de disminució (si s’escau).
  6) Fotocòpia del títol de família monoparental (si s’escau).
  7) Acreditació del pagament de lloguer i/o hipoteca dels últims tres mesos (si s’escau).
  8) Còpia del paper d’inscripció al Casal, on s’indiqui les setmanes que realitzarà el menor.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Les sol·licituds es presentaran per escrit mitjançant una instància, que serà signat per l’interessat/da o pel legal representant al registre de l’Ajuntament de Fonollosa (Carrer Església sense número, 08259 Fonollosa).

Darrera actualització: 04.11.2020 | 15:28