Ajuts escolars als infants i adolescents de Fonollosa

L'objecte de les presents bases particulars és la regulació, per part de l’Ajuntament de Fonollosa, de la convocatòria pública municipal per a la concessió d'ajuts individuals per matricula, llibres i material escolar obligatori en els nivell d’ensenyament obligatori i en l’educació infantil per al curs escolar.

Tipologia d'ajuts

Els ajuts objecte de la convocatòria tenen la tipologia següent:

-Ajuts individuals  per matricula i material escolar ( llibres i quotes de material).

-Ajuts individual amb un import mínim de 80 euros pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil , primària i secundària.

-Ajut individual amb un import mínim de 60 euros pels infants que cursin primer cicle d’educació infantil.

-La prestació econòmica de l’ajuda concedida, no pot superar  el cost de l’activitat subvencionada. 

La quantia de l’ajut a concedir podrà ser revisada a l’alça i està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

 

Període d'exposició: Del 08/09/2021 al 22/09/202 (ambdós inclosos)

Quin cost té:

Sense cost

Qui pot sol·licitar-ho:

BENEFICIARIS I REQUISITS

Seran beneficiaris de l’ajut les famílies que compleixin els següents requisits:

-Està empadronat al municipi de Fonollosa l’infant o adolescent beneficiari de l’ajut

-Estar cursant l’infant i/o adolescent estudis obligatoris o Educació Infantil.

-Estar l’infant i/o adolescent matriculat en un dels centres de referència del municipi:
Llar d’infants municipal Rexics, CEIP Sant Jordi de Fonollosa, IES Quercus o SINS Cardener.
En cas d’educació especial, l’escola de referència és AMPANS (Escola Jeroni de Moragas), de Santpedor.

Cal aportar:

  • Fotocòpia del llibre de família.
  • Declaració responsable de no haver demanat o obtingut cap ajut amb el mateix concepte.
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant i DNI de l'infant o adolescent

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'atenció al ciutadà

Carrer Església s/n - 08259 Fonollosa - Barcelona
Telèfon: 938 366 005
Fax: 938 366 106
Adreça electrònica: fonollosa@fonollosa.cat
Horari:  
Dilluns a divendres, de les 9:00 a les 14:00 h. Dijous, de les 16:00 a les 19:30 h. [Durant els mesos d'estiu, juliol i agost, per les tardes romandrà tancat]
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 14.09.2021 | 09:58