Organització municipal

  • ALCALDIA

 

  • ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Acció Social

Educació

Cultura

Turisme i Patrimoni

Joventut

Gent Gran

Esports

Salut Pública

Habitatge

Comunicació i transparència

 

  • ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI

Urbanisme

Món Rural i Sostenibilitat

Manteniment i via pública

Serveis Municipals

Governació

Obres Públiques

 

  • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS I GOVERNACIÓ

Hisenda

Administració

Governació

Darrera actualització: 17.07.2019 | 20:25
Darrera actualització: 17.07.2019 | 20:25