Organització municipal

 • ALCALDIA
   
 • ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
  Acció Social
  Educació
  Cultura i turisme
  Joventut i Esports
  Salut Pública
  Comunicació i transparènciaç
   
 • ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI
  Urbanisme
  Manteniment i via pública
  Obres públiques i serveis
  Món rural i noves tecnologies
   
 • ​ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS I GOVERNACIÓ
  Hisenda
  Administració i Governació
Darrera actualització: 17.05.2017 | 13:26
Darrera actualització: 17.05.2017 | 13:26