BAN - SOBRE LES MESURES EXCEPCIONALS PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

S'estableixen les restriccions de mobilitat per la via pública, i es tanca l'atenció presencial a les oficines municipals de l'ajuntament.

Eloi Hernàndez i Mosella, Alcalde de l’Ajuntament de Fonollosa,

 

INFORMO

 

1. Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

 

2. Conseqüentment, es tanca l’atenció presencial a les dependències municipals de l’Ajuntament, i s’estableixen els serveis essencials i estructurals mínims. Així, l’atenció es realitzarà telefònicament (de 8 a 14h, de dilluns a divendres), pel correu corporatiu fonollosa@fonollosa.cat, i per la seu electrònica del web municipal. Excepcionalment, en casos d’extrema urgència, es podrà atendre amb cita prèvia.

 

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

 

L’Alcalde, Eloi Hernàndez i Mosella

 

 

Fonollosa, 15 de març de 2020.

Darrera actualització: 15.03.2020 | 22:31