L'Alcalde signa el Decret de composició del Govern municipal

Dissabte, 13 de juny de 2015 a les 00:00
El nou Govern està format pels cinc membres de Junts-ERC.

El nou Alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez i Mosella, ha signat el Decret que constitueix el Govern municipal de l’Ajuntament, format pels cinc regidors del grup de Junts-ERC.

 

Organització Municipal

Alcaldia

Àrea de Serveis a les persones
Acció Social
Educació
Cultura i turisme
Joventut i Esports
Salut Pública
Comunicació i transparència

Àrea de Serveis al territori
Urbanisme
Manteniment i via pública
Obres públiques i serveis
Món rural i noves tecnologies

Àrea de Gestió de Recursos i Governació
Hisenda
Administració i Governació


Composició del Govern Municipal
Designació

Eloi Hernàndez i Mosella
        Alcalde
        Educació
        Urbanisme
        Comunicació i transparència

Elisa Carvajal i Rojas
        1a Tinent d’Alcalde
        Acció Social
        Joventut i Esports
        Hisenda

Paco Vizcaino i Guerrero
        2n Tinent d’Alcalde
        Administració i Governació
        Manteniment i Via Pública

Xavier Camarasa i Palomes
        Obres públiques i serveis
        Món rural i Noves Tecnologies

Montserrat Serra i Prat
        3r Tinent d’Alcalde
        Cultura i Turisme
        Salut Pública

Atribucions

Regidoria d’Educació
Política municipal en matèria de suport a l’educació infantil, primària i secundària. Gestió, seguiment i control dels centres educatius: llar d’infants i escola. Manteniment i conservació dels centres educatius. Relacions amb la comunitat educativa.

Regidoria d’Urbanisme
Política municipal en matèria urbanística. Llicències d’obres majors i menors, expedients de protecció de la legalitat urbanística i altres. Llicències d’activitats ambientals. Seguiment dels treballs per l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Regidoria de Comunicació i Transparència
Política municipal en matèria de comunicació i transparència. Fomentar les vies de comunicació amb el veïnatge, actualitzar i ampliar els continguts i la intensitat comunicativa: butlletí municipal, pàgina web, cartelleres, i altres mitjans. Desenvolupar accions per un ampli compliment de la Llei de Transparència, facilitant-ne l’accés al conjunt de la població.

Regidoria d’Acció Social
Política municipal en matèria d’atenció social i per la igualtat: serveis socials, atenció i dinamització de la gent gran i infància. Banc d’aliments. Ajudes socials, beques i bonificacions. Foment del voluntariat, la solidaritat, i de la formació i el coneixement reglat i no reglat. Lleure educatiu.

Regidoria de Joventut i Esports
Política municipal de promoció de les activitats dedicades als joves i de foment de l’esport. Foment de la col•laboració amb les entitats juvenils i la participació dels joves. Manteniment, gestió i dinamització de les instal•lacions esportives. Foment de les activitats i col•laboració amb les entitats esportives.

Regidoria d’Hisenda
Política pressupostària i de finançament municipal. Execució i control del pressupost. Ordenances fiscals i resolucions en matèria de gestió tributària. Tresoreria.

Regidoria d’Administració i Governació
Política de recursos humans de l’Ajuntament. Organització municipal i formació. Negociació col•lectiva del conveni i acords laborals amb el personal.

Política municipal en matèria de transports públics i mobilitat; seguretat ciutadana. Convivència ciutadana i civisme. Seguiment dels plans de mobilitat.

Regidoria de Manteniment i Via Pública
Ordenació general i seguiment de la brigada municipal.  Mobiliari urbà i ornat públic. Gestió i manteniment de zones verdes.


Regidoria de Obres Públiques i Serveis
Política municipal en matèria d’obres públiques, equipaments i infraestructures. Residus, serveis d’enllumenat, aigua i altres. Control i seguiment d’aquests serveis. Estalvi energètic.

Regidoria de Món Rural i Noves Tecnologies
Política municipal de suport i promoció del sector agrícola i ramader. Camins rurals. Foment dels productes d’origen. Medi ambient. Plans d’emergències, prevenció d’incendis forestals i protecció civil.

Política municipal en matèria d’aplicació i promoció de noves tecnologies a l’administració local, i de servei a la ciutadania: cobertura mòbil, internet, tdt i altres.

Regidoria de Cultura i Turisme
Política municipal en matèria de foment de la cultura, l’associacionisme i la promoció turística i econòmica del municipi. Suport i seguiment de les festes de caràcter públic i les entitats que les organitzen. Bibliobús. Promoció i dinamització del turisme: col•laboració amb iniciatives privades i organitzar activitat pública. Fires. Consum. Protecció, conservació, dinamització i difusió del patrimoni històric, artístic, cultural i natural.

Regidoria de Salut Pública
Política municipal en matèria de protecció, prevenció i promoció del a salut. Relacions amb els òrgans de l’administració sanitària. Control de plagues.
 

Darrera actualització: 28.04.2017 | 13:03