Convocatòria licitació contracte de serveis de dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i Callús

Dimecres, 8 d'agost de 2018 a les 12:00

L'Ajuntament de Fonollosa convoca la licitació del contracte de serveis de dinamització de la gent gran dels municipis de Fonollosa, Rajadell i Callús. 

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de dinamització i monitoratge de la gent gran que desenvolupen els ajuntaments de Fonollosa, Rajadell i Callús dins de cada any natural. Incloent la corresponent coordinació tècnica i l’execució de les activitats complementàries mínimes previstes dins del calendari establert per tots els ajuntaments anteriorment esmentats.

Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Fonollosa (Carrer Església, s/n), en horari d’atenció al públic, dins del termini DE QUINZE DIES NATURALS a comptar a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Fonollosa. El termini finalitza el proper dia 16 d'agost de 2018.

Darrera actualització: 08.08.2018 | 12:32