OBERTA CONVOCATÒRIA PER LA SOL·LICITUD D'AJUTS ESCOLARS CURS 2021/22

Dimecres, 8 de setembre de 2021 a les 00:00

L'objecte de les presents bases particulars és la regulació, per part de l’Ajuntament de Fonollosa, de la convocatòria pública municipal per a la concessió d'ajuts individuals per matricula, llibres i material escolar obligatori en els nivell d’ensenyament obligatori i en l’educació infantil per al curs escolar.

 

Període d'exposició: Del 08/09/2021 al 22/09/202 (ambdós inclosos)

Tipologia d'ajuts

Els ajuts objecte de la convocatòria tenen la tipologia següent:

-Ajuts individuals  per matricula i material escolar ( llibres i quotes de material).

-Ajuts individual amb un import mínim de 80 euros pels infants i adolescents que cursin segon cicle d’educació infantil , primària i secundària.

-Ajut individual amb un import mínim de 60 euros pels infants que cursin primer cicle d’educació infantil.

-La prestació econòmica de l’ajuda concedida, no pot superar  el cost de l’activitat subvencionada. 

 

La quantia de l’ajut a concedir podrà ser revisada a l’alça i està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

 

Trobareu tota la informació de l'ajut, documentació  necessaria, sol·licitud i mètodes de presentació a l'enllaç adjunt a la notícia

 

#juntsmillorem

 

Darrera actualització: 06.09.2021 | 17:07