Prohibició de llençar coets i focs d'artifici a tot el terme municipal de Fonollosa

Dimecres, 22 de juny de 2022 a les 00:00

Davant de les altes temperatures i l’elevat risc d’incendi, i d’acord amb la normativa sobre prevenció i protecció contra incendis forestals, resta prohibit a tots els terrenys forestals del nostre terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries: 
- Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat independentment de la seva finalitat, a excepció de les activitats expressament autoritzades.
- Llençar objectes encesos. 
- Abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d’inici o propagació d’un foc.
- Llençar coets, globus, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.

👉🏻 I atesa la proximitat de la Revetlla de Sant Joan, tradicionalment nit de tirar coets, petards i fer fogueres.
ES FA SABER:

1️⃣
- Que per seguretat i degut a l’elevat risc d’incendi forestal, es prohibeix llençar coets, focs d’artifici i elements pirotècnics dels quals no es controla el destí en el llançament en tot el terme municipal de Fonollosa (Camps,  Canet de Fals, Fals i Fonollosa)
2️⃣
- Es recorda la prohibició de llençar pirotècnia (petards i altres) a menys de 500 metres de zones boscoses. En qualsevol cas, tampoc es podran llençar en zones no urbanitzades o properes a vegetació o parcel·les urbanes (sobretot a Canet de Fals). 
3️⃣
- Recordar l’obligatorietat de mantenir els solars nets de vegetació per tal d’evitar possibles incidents.


Amb tot, assenyalar que a part del perill d’incendi que suposen els coets i petards, també representen importants molèsties a persones amb sensibilitats auditives, així com animals.
L’Ajuntament demana responsabilitat i seny, ja que són moments complicats per tot el territori.

#juntsmillorem #revetlla #santjoan #camps #canetdefals #fals #fonollosa
www.fonollosa.cat

Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:55