Posada en marxa de la planta potabilitzadora d'aigua del dipòsit del Turell de Fonollosa

Dijous, 12 de maig de 2022 a les 00:00

Segons indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, els diversos municipis hem de posar a punt tots els recursos de captació d’aigua per poder-les utilitzar si s’escaigués en substitució de les fonts o captacions més afectades per l’evolució de la sequera.

En el cas del nostre municipi cal posar a punt els diferents pous i la nova planta potabilitzadora que es va construir al dipòsit del Turell del nucli de Fonollosa. Aquest procés, que s'iniciarà el proper 17 de maig, comporta la generació d’aigua de rebuig (no apte per introduir en el sistema de distribució). Davant la possible alarma ciutadana que pugui donar-se al veure aigua que prové dels pous o planta, us en resumim les raons:

 

  • Fa uns mesos ha finalitzat la construcció de la nova planta potabilitzadora de Turell que ha de permetre la millora de la qualitat de l’aigua captada en els quatre pous municipals de Masoveret (2), Turell i Garrigues, i adequar-la a la normativa sanitària aplicable a les aigües de consum humà.
  • El procés de potabilització consta d’una filtració amb arena per eliminar la terbolesa de l’aigua de tots els pous i també el tractament per reduir l’arsènic de les aigües del pou de Garrigues fins els nivells admissibles.
  • Per obtenir l’autorització administrativa de l’Agència de la Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) per la posada en marxa de la planta cal acreditar el bon funcionament de la instal·lació i del procés de tractament i, per això, son necessaris uns dies de funcionament per ajustar el procés i un control analític per certificar la qualitat de l’aigua. Tot això sense poder injectar l’aigua al sistema de distribució, de forma que cal “llençar” l’aigua (de fet, l’aigua que s’aboca retorna al seu curs natural per filtració o conducció fins a la riera).
  • Cal dir també que dir que la planta potabilitzadora disposa d’elements de filtració que cal rentar periòdicament, i en aquest procés es produeix aigua de rebuig. A més, el protocol que fixa l’Agència de Protecció de la Salut per la posada en servei de pous que han estat aturats durant un temps obliga a purgar les “primeres” aigües fins que analíticament tinguin les condicions de qualitat sanitària exigibles. Aquest procés, segons el tipus de pou pot ser d’entre 2 h i 24 h.

 

Tots aquests processos, malgrat puguin aparentar un malbaratament de l’aigua, son necessaris i obligatoris per mantenir la garantia sanitària i la potabilitat de l’aigua destinada al consum humà.

Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:56