Escola bressol

Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

Línies de servei:

  • Servei educatiu
  • Servei d'alimentació
  • Servei d'acollida

Persones destinatàries:

Famílies amb nens de 0 a 3 anys

Cost per l'usuari:

Preu establert a l'ordenança fiscal núm.9

Equip tècnic:

Directora de la LLar d'infants 

Àrea responsable:

Àrea de Serveis a les Pesones

Unitat responsable:

Regidoria d'educació

És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencial:- Llar d'infants Rexics, Pl. de la Vila s/n-Canet de Fals (Fonollosa)

-Telefònic   -93.836.97.27

-Correu electrònic: rexiques@hotmail.com

Adreça:

Llar d'infants Rexics , Pl. de la Vila s/n-Canet de Fals (Fonollosa).

Darrera actualització: 06.11.2017 | 18:56