L'ajuntament congela les taxes i impostos per al 2018, excepte l’aigua

Dijous, 2 de novembre de 2017 a les 00:00

La proposta amplia als ramaders els beneficis de la tarifa de gran consumidor, i manté les bonificacions en la rehabilitació de façanes a nuclis antics.

El divendres 13 d’octubre es va aprovar per unanimitat la proposta del Govern municipal de congelar les taxes i impostos pel 2018, en excepció de la taxa pel subministrament d’aigua.

Així, es mantenen els tipus de l’IBI (0,72 urbà i 0,825 rústic), l’impost de vehicles, el de construccions (3% sobre el cost de les obres), les plusvàlues i totes les taxes administratives de l’ajuntament, entre d’altres. També es manté la bonificació del 95% sobre l’impost de construccions per rehabilitació de façanes a nuclis antics i urbà tradicional, i l’exempció de taxa pel cens d’animals domèstics.

En relació a la taxa de subministrament d’aigua, s’ha aplicat un augment del 3,06% en la quota fixa i en els trams de consum per tal de  poder finançar unes obres per millorar la qualitat de l’aigua procedent dels pous de la zona d’abastament de Fonollosa, que presenten problemàtiques amb els nivells de terbolesa i arsènic. Aquesta actuació té un cost total de 137.502,42 €, i ha rebut una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua de 82.113,39 €. La resta, 55.389 €, seran incorporats a tarifa dins l’apartat d’amortitzacions financeres.

A la pràctica, per un consum domèstic mitjà de 30-35 m3/trimestre, l’augment total de la taxa serà de 1,98 – 2,24 euros al trimestre.

També s’ha ampliat als ramaders els avantatges de la tarifa de grans consumidors, que fins ara només eren per industrials. Així, les granges que gastin més de 750 m3/trimestre també es podran beneficiar d’aquesta tarifa.

 

La proposta estarà exposada al públic durant 30 dies hàbils, fins l'1 de desembre.

Darrera actualització: 02.11.2017 | 10:16