Convocatòria Ple ordinari: dimecres 9 de maig de 2018

Divendres, 4 de maig de 2018 a les 00:00

S'aprovaran les noves taxes de la piscina municipal i la llar d'infants rexics, les festes locals pel 2019 i la nomenclatura definitiva de la Plaça 1 d'octubre.

Es CONVOCA sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 9 de maig de 2018a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 21,00 hores  amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació d’esborranys d’actes de sessions anteriors:
  1. Sessió ordinària de data 14 de març  de 2018
 1. Control dels òrgans de govern:
  1. Donar compte de Decrets  de l’Alcaldia i, si s’escau,  la seva ratificació
  2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
 1. Aprovació del model Registre d’Interessos i Béns Patrimonials per a la seva inclusió al portal de transparència.
 1. Aprovació inicial de l’Ordenança per a la prevenció i el control de mosquits, particularment del mosquit tigre.
 1. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola bressol.
 1. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal.
 1. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2019
 1. Aprovació definitiva de la denominació de la plaça del C/ Església com a Plaça 1 d’octubre
 1. Declaració de les obres de repintat de façanes del Casal cultural de Fals d’especial interès o utilitat pública municipal i concessió de  la bonificació ICIO
 1. Informacions de gestió:
  1. Àrea de Servei a les Persones
  2. Àrea de Servei al Territori
  3. Àrea de Gestió de Recursos i Governació
 1. Precs i preguntes

L’Alcalde,                                                                    

Eloi Hernàndez i Mosella                                              

 

En acabar, hi haurà Ple de participació ciutadana

Darrera actualització: 08.05.2018 | 19:18