Convocatòria de treball: borsa de mestres i educadors/es de la llar d'infants municipal

Divendres, 15 de juny de 2018 a les 00:00

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals, des de l'endemà de la publicació a l'E-tauler (fins el 2 de juliol).

Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en data 12 de juny de 2018, s'han aprovat les BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE MESTRES I EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL.

 

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 2 de juliol; 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci a l'e-tauler, presentant el model normalitzat que trobareu a la web municipal. 

Darrera actualització: 15.06.2018 | 12:35